TechniTerm Sklep Kotły gazowe kondensacyjne VITODENS 300-W 3,8-19 kW VITOSOL 200-T 4m2
PDFDrukujE-mail


VITODENS 300-W 3,8-19 kW VITOSOL 200-T 4m2
Powiększ zdjęcie


VITODENS 300-W 3,8-19 kW VITOSOL 200-T 4m2

( Viessmann )
38 980.00 zł (zawiera 23 % VAT)


(WB3D252)VITODENS 300-W 3,8-19 kW VITOSOL 200-T 4m2 w zestawie z podgrzewaczem c.w.u.VITOCELL 100-W (biały) o pojemności 400 litrów.

Zestaw z wiszącym kotłem kondensacyjnym Vitodens 300-W, próżniowymi kolektorami słonecznymi Vitosol 200-T i podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej Vitocell 100-W o pojemności 400 litrów

Zestaw pakietowy z najbardziej zaawansowanym technicznie kotłem kondensacyjnym oraz próżniowymi kolektorami słonecznymi do wspomagania ogrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) dla rodziny 4-,6-cio osobowej. Wyposażony we wzajemnie dopasowane elementy kotłowni i instalacji solarnej zapewniające niskie koszty ogrzewania budynku i wykorzystanie bezpłatnej energii słonecznej.

Najnowocześniejsze rozwiązania techniczne zastosowane w kotle Vitodens 300-W gwarantują maksymalne wykorzystanie gazu i niskie koszty ogrzewania w czasie normalnej eksploatacji kotła, jego długą żywotność i niezawodność.
Kocioł wyposażony jest w wymiennik spaliny-woda Inox-Radial, najnowszej generacji modulowany palnik promiennikowy MatriX o kształcie półkuli, układ kontroli i regulacji spalania Lambda-Pro-Control, dodatkowy system diagnostyczny S.M.A.R.T oraz elektroniczną pompę obiegową zasilanej prądem stałym.

Vitodens 300-W przystosowany jest do spalania gazu ziemnego i płynnego. Przejście na inny rodzaj gazu nie wymaga dodatkowych elementów oraz jakichkolwiek przeróbek kotła.

Wysokiej jakości próżniowy rurowy kolektor z bezpośrednim przepływem czynnika grzewczego przez absorber.

Kolektor zbudowany jest z rur o pojedynczym przeszkleniu, w których panuje próżnia. Wewnątrz każdej rury znajduje się absorber z blachy miedzianej pokrytej warstwą pochłaniającą promieniowanie słoneczne Sol-Titan. Pod blachą absorbera znajdują się rury miedziane, którymi przepływa czynnik grzewczy (płyn na bazie glikolu) odbierając ciepło zgromadzone w absorberze i przekazuje je do instalacji grzewczej.
Poszczególne rury kolektora połączone są z zaizolowaną cieplnie skrzynką zbiorczą.

niskie koszty ogrzewania - Vitodens 300-W pracuje wyjątkowo oszczędnie zapewniając maksymalnie niskie koszty ogrzewania; sprawność do 109% osiągana w rzeczywistych warunkach dzięki unikalnym rozwiązaniom technicznym, które zapewniają maksymalne wykorzystanie paliwa podczas normalnej eksploatacji kotła

maksymalne odebranie ciepła ze spalin w wymienniku Inox-Radial, po jednokrotnym przejściu spalin przez wymiennik
zawsze skuteczne przekazywanie ciepła – gładka powierzchnia i pionowy przepływ kondensatu zapewniają efekt samoczyszczenia powierzchni wymiany ciepła; mała wrażliwość na odkładanie kamienia kotłowego, dzięki szerokim kanałom wodnym wymiennika

MatriX o kształcie półkuli jest palnikiem promiennikowym najnowszej generacji, zapewnia najskuteczniejsze przekazywanie ciepła wodzie grzewczej – przez promieniowanie; spaliny mają niższą temperaturę niż w typowych palnikach co pozwala na lepsze wykorzystanie efektu kondensacji i zapewnia wyższą sprawność kotła
kształt półkuli - równomiernie przekazuje ciepło na całej powierzchni wymiennika
bardzo szeroki zakres modulacji mocy grzewczej, od 20% do 100% znamionowej mocy grzewczej - płynne dopasowanie ilości wytwarzanego ciepła przez kocioł do aktualnego zapotrzebowania na ciepło budynku (w zależności od temperatury zewnętrznej), kocioł załącza się rzadziej i pracuje jeszcze oszczędniej zużywając mniej paliwa
skrajnie niskie emisje substancji szkodliwych

maksymalne wykorzystanie paliwa w każdych warunkach pracy kotła zapewnia układ kontroli spalania Lambda-Pro-Control (L-P-C)
zawsze optymalny skład mieszanki palnej (gazu i powietrza) – wysoka sprawność kotła podczas jego pracy ze zmiennym obciążeniem i przy zmieniającej się jakości gazu
L-P-C automatycznie rozpoznaje każdy rodzaj zastosowanego gazu, dzięki czemu np. przejście z gazu płynnego na ziemny nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych elementów oraz przeróbek kotła

wysoka trwałość i niezawodność – główne elementy kotła wykonane z wysokiej jakości stali szlachetnej, najbardziej trwałego materiału stosowanego do budowy kotłów
wymiennik Inox-Radial wykonany jest ze stali szlachetnej wysokiej jakości, z dodatkiem tytanu i molibdenu, o oznaczeniu 1.4571 – lepsza jakość stali szlachetnej (większa trwałość i wytrzymałość) od typowej jaką stosuje się do budowy kotłów
głównym elementem palnika MatriX jest siatka spleciona ze specjalnej bardzo odpornej stali szlachetnej, która pozwala na płynną kompensację naprężeń termicznych zwiększając żywotność i trwałość palnika

wysokie bezpieczeństwo eksploatacji – nad pracą kotła i instalacji grzewczej czuwa dodatkowy system diagnostyczny S.M.A.R.T., który informuje o: ubytkach wody w instalacji, uszkodzeniu przeponowego naczynia wzbiorczego, zablokowaniu lub „suchobiegu” pompy obiegowej, dokonuje samo kontroli czujników

Vitodens 300-W wyposażony jest w regulator pogodowy Vitotrnic 200 – w cenie kotła
Vitotronic 200 - w zależności od temperatury na zewnątrz budynku automatycznie reguluje temperaturę wody zasilającej instalację grzewczą, zapewnia to lepsze wykorzystanie ciepła kondensacji i oszczędniejszą pracę kotła

małe wymiary i możliwość zabudowy (nie jest konieczne pozostawienie wolnych odstępów po bokach kotła), pozwalają na łatwe dopasowanie kotła np. do mebli kuchennych
zamknięta komora spalania - kocił może pobierać powietrze do spalania bezpośrednio z zewnątrz budynku
cicha praca – w kotle o mocy np. 5,2-26 kW głośność nie przekracza 32 dB przy minimalnej mocy oraz 38 dB przy maksymalnej mocy (głośność pracy domowej lodówki wynosi zazwyczaj od 38 do 40 dB)

dowolny sposób montażu - Vitosol 200-T może być zamontowany w każdym dostępnym miejscu: na dachu ze spadkiem (pionowo – rury próżniowe ustawione prostopadle do kalenicy, poziomo – rury ułożone równolegle do kalenicy, położony na dachu płaskim (bez wsporników), na ścianie budynku lub jako balustrada balkonu czy tarasu, montaż wolnostojący na każdej powierzchni płaskiej (przy użyciu wsporników)

najwyższa sprawność - Vitosol 200-T jest wysokosprawnym kolektorem słonecznym, który maksymalnie wykorzystuje nawet najmniejsze ilości promieniowania słonecznego
absorber pokryty warstwą Sol-Titan (na bazie tlenków tytanu) pochłania szczególnie dużo energii słonecznej, zapewniając wysoką sprawność kolektora w całym okresie jego eksploatacji
próżnia panująca w rurach kolektora jest najskuteczniejszą izolacją cieplną – dzięki temu nie występują prawie żadne straty ciepła i kolektor przemienia w użyteczne ciepło grzewcze nawet słabe promieniowanie słoneczne
rury próżniowe o pojedynczym przeszkleniu „nie przeszkadzają” promieniom słonecznym w dotarciu do absorbera
poszczególne rury próżniowe można obracać i optymalnie ustawić absorber w stronę słońca wykorzystując maksymalnie energię słoneczną

trwałość i niezawodność - kolektor słoneczny Vitosol 200-T zaprojektowany jest dla długiego okresu eksploatacji
zbudowany jest z wysokiej jakości, odpornych na korozję materiałów, jak: specjalne szkło solarne, miedź, aluminium i stal szlachetna
trwałe i pewne uszczelnienie rur próżniowych
pewne i bezpieczne przyłączenie każdej rury próżniowej dzięki innowacyjnemu systemowi połączeń wtykowych
system montażu kolektorów o trwałej i sprawdzonej wytrzymałościowo konstrukcji
pewne i szybkie łączenie kolektorów ze sobą zapewniają samozaciskowe rury połączeniowe ze stali szlachetnej których konstrukcja pozwala na kompensację wydłużeń cieplnych

wysoka trwałość i jakość kolektora Vitosol 200-T zostały potwierdzone badaniami Instytutu ISFH w Emmerthal (Niemcy), przez certyfikat Solar KEYMARK, oraz spełnienie wymagań jakościowych normy PN-EN 12975 – gwarancja minimum 20 letniej bezawaryjnej eksploatacji kolektora przy niezmiennej sprawności

ciepła woda użytkowa ogrzewana jest przez kocioł i kolektory w podgrzewaczu pojemnościowym wyposażonym w dwie wężownice grzewcze (tzw. biwalentny)
podgrzewacz o pojemności 400 litrów ustawiony obok kotła
zabezpieczone przed korozją powłoką Ceraprotect – podwójna emalia ceramiczna, oraz wymienną magnezową anodą ochronną
ciepła woda ogrzewana jest w całej pojemności podgrzewacza przez kolektory słoneczne dzięki wężownicy doprowadzonej głęboko do dna podgrzewacza
kocioł gazowy ogrzewa ok. połowy pojemności podgrzewacza prze górną wężownicę
wysoki komfort korzystania z ciepłej wody dzięki szybkiemu i równomiernemu nagrzewaniu wężownicą o dużej powierzchni grzewczej
bardzo skuteczna izolacja termiczna podgrzewaczy - małe straty ciepła do otoczenia
płaszcz zewnętrzny wykonany z blachy z powłoką z żywic epoksydowych, w kolorze białym
możliwość zastosowania grzałki elektrycznej

Zakres dostawy
Vitodens 300-W 3,8-19 lub 5,2-26 kW
z wymiennikiem Inox-Radial
palnikiem promiennikowym MatriX
układem kontroli spalania Lambda-Pro-Control
układem diagnostycznym S.M.A.R.T.
regulator Vitoronic 200 z czujnikiem temperatury zewnętrznej
zestaw montażowy kotła
zestaw przyłączeniowy podgrzewacza
czujnik temperatury wody w podgrzewaczu

2 x Vitosol 200-T o łącznej powierzchni absorbera 4 m2
biwalentny podgrzewacz wody użytkowej Vitocell 100-W o pojemności 400 litrów
stacja pompowa Solar-Divicon wraz z armaturą zabezpieczającą i pomiarową
solarne naczynie wzbiorcze 40 litrów
pierścieniowa złączka zaciskowa z odpowietrznikiem
przewody przyłączeniowe
zestaw tulei zanurzeniowej
rury łączące (1 para)
czynnik grzewczy Tyfocor 50 litrów
regulator solarny
zestaw montażowy kolektorów

Dane techniczne kotła Moc znamionowa (kW): 3,8-19,0*/
3,5-17,2** 5,2-26,0*/
4,7-23,7**
Długość (mm): 360 380
Szerokość (mm): 450 480
Wysokość (mm): 850 850
Ciężar (kg): 50 48
Pojemność wodna (l): 3,8 5,0
Króćce spalin/powietrza dolotowego (mm): 60/100 80/125

*zakres znamionowej mocy cieplnej przy ogrzewaniu pomieszczeń i podgrzewie wody użytkowej przy parametrach 50/30 stopni C
**zakres znamionowej mocy cieplnej przy ogrzewaniu pomieszczeń i podgrzewie wody użytkowej przy parametrach 80/60 stopni C

Dane techniczne pojedynczego kolektora Typ Vitosol 200-T: SD2A 2m2
Liczba rur próżniowych: 20
Powierzchnia brutto (m2): 2,88
Powierzchnia absorbera (m2): 2,05
Powierzchnia czynna (m2): 2,11
Szerokość (mm): 1418
Wysokość (mm): 2031
Głębokość (mm): 143
Ciężar (kg): 51

Dane techniczne podgrzewacza c.w.u. Pojemność podgrzewacza (l): 400
Długość (mm): 850
Szerokość (mm): 918
Wysokość (mm): 1630
Ciężar (kg): 167

Certyfikaty i nagrody 
ISO 9001, ISO14001, Deklaracja Zgodności z PN-EN/12975, Świadectwo Jakości Instytutu ISFH w Emmerthal (Niemcy), Certyfikat Solar KEYMARK, CE, „Błękitny Anioł”, EU Standard

Vitosol 200-T: „Złota Villa”, „Klucze do Nowoczesności” dla firmy Viessmann za kolektory słoneczne
Vitodens 300-W: „Klucze do Nowoczesności” dla firmy Viessmann za kotły kondensacyjne; Złoty Medal MTP

Viessmann: „Złoty Laur Konsumenta” 2006, 2007 i 2008 – I miejsce w kategorii „Urządzenia i systemy grzewcze”; Firma Przyjazna Klientowi 2007, 2008 i 2009; Budowlana Firma Roku 2007; Business Superbrand 2007


Dostępność

Przeciętny czas dostawy:

14d.gif


Recenzje klientów:

Nikt jeszcze nie recenzował tego produktu.
Aby dodać recenzję, zaloguj się.

Jednofunkcyjne

Dwufunkcyjne

Zestawy pakietowe

Instalacje wielokotłowe

Zobacz także strony naszych partnerów

VIESSMANN

TechniTech

www.hieroglify.com